woonzorgcentrum
evariste carpentier >

Wanneer iemand thuis tijdelijk niet zelfstandig kan functioneren of wanneer bijvoorbeeld één van beide partners of mantelzorgers tijdelijk afwezig is/zijn, kan het wenselijk zijn voor korte tijd naar een rusthuis te gaan. Als de situatie weer normaal is, gaat men opnieuw naar huis. Zo’n kortverblijf kan eveneens tijdens het weekend en gedurende de vakantie, als de mantelzorgers een rustpauze willen nemen.

Een opname kortverblijf kan voor een periode van maximaal 60 dagen, in totaal kan men tot 90 dagen per jaar verblijven in hetzelfde centrum kortverblijf.

Deze vorm van residentiële zorg brengt die adempauze die de mantelzorgers nodig hebben om de thuiszorg haalbaar te maken en vol te houden.

Het kortverblijf zorgt er ook voor dat bejaarden na een ziekenhuisopname en waar geen of niet voldoende mantelzorg kan georganiseerd worden, opgenomen kunnen worden voor de herstelperiode. Ondertussen wordt ook de revalidatie verder gezet door de kinesist en de ergotherapeut.