woonzorgcentrum
evariste carpentier >

In ons rusthuis zorgen we voor veiligheid, begeleiding, gemak en comfort, warmte, cultuur, ontspanning en sociale contacten.

We creëren een sociaal milieu waarin de bewoners zich thuis kunnen voelen en waarin zij als mens waardering kunnen genieten, hygiënische en medische verzorging (algemene verzorging, medicatie, wondzorg, controle vitale functies, doktersconsulten, …), rust- en ontspanning, een veilige en comfortabele leefruimte (brandveiligheid, valpreventie, oproepsysteem, ...), privacy, een eigen kamer om zich naar believen terug te trekken, voldoende en kwalitatief verzorgd voedsel, een stuk zelfstandigheid (in de mate van het mogelijke).

Om bovengenoemde zorgen en wensen van de bewoner te verwezenlijken realiseren we een zorg op maat. Zorg op maat is geregionaliseerd (d.w.z. dat de bewoner zo dicht mogelijk geholpen wordt binnen zijn omgeving), specifiek (we richten ons tot de individuele hulpvraag van de bewoner) en gedifferentieerd (dit heeft betrekking op de toenemende zorgbreedte).

Zorg op maat refereert naar de effectiviteit en efficiëntie van de zorg, nl. of zij voldoende beantwoordt aan de zorgbehoefte van de bewoner. We richten ons zowel naar de effectiviteit als naar de efficiëntie van de zorg.

Dit wil zeggen dat we de zorg observeren en evalueren om na te gaan of onze hulpverlening doelmatig is, en of de doelstellingen bereikt worden die zowel naar onze bewoners als naar de samenleving haalbaar en nodig zijn. Op die manier kunnen we de professionalisering van de zorgverlening evalueren, bijsturen en mogelijks verbeteren.