woonzorgcentrum
evariste carpentier >

De Service Flat of assistentiewoning is bedoeld voor oudere personen vanaf de leeftijd van 60 jaar waarbij de thuiszorgsituatie ietwat moeilijker wordt, de dagelijkse druk van het huishouden als te lastig ervaren wordt, de sociale contacten vervagen, het veiligheidsgevoel (om vb. te vallen) verdwenen is, ...

Serviceflatbewoners zijn volledig zelfstandig en doen beroep op de verschillende thuiszorgdiensten als dat nodig is. De coördinatie kan gebeuren door de maatschappelijk werker van de instelling. Bewoners van de assistentiewoning kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van het huis gaande van activiteiten, gebruik maken van de infrastructuur voor speciale gelegenheden (verjaardagsfeest in het restaurant) tot het krijgen van de maaltijden. Van zodra er een probleem is kan men te allen tijde rekenen op de hulp en de zorg van het personeel van het rusthuis.

De ontmoetingsruimten zoals restaurant, bar, zitruimten, … stimuleren de sociale contacten. De serviceflatbewoners hebben een eigen bewonersraad van waaruit voorstellen kunnen worden gedaan naar de directie.