woonzorgcentrum
evariste carpentier >

Opdrachtverklaring

Ons huis staat open voor alle personen uit Kuurne en omstreken die in aanmerking komen voor rusthuisopname, ongeacht hun herkomst en hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.
Een multidisciplinair team van deskundigen staat ter beschikking van de bewoners.

Onze opdracht is om aan onze bewoners, valide en zorgbehoevende dementerende en niet-dementerende ouderen, een maximaal geïndividualiseerd vervangende thuissituatie aan te bieden, met aandacht en respect voor de individuele persoon.

Wij wensen in de eerste plaats goede “hoteldiensten” aan te bieden, samen met alle noodzakelijke zorgen en therapieën die op een zo professioneel mogelijke manier aangeboden en gerealiseerd kunnen worden, aangepast aan de zorgbehoevendheid van de bewoner individueel of in groep.

De bewoner staat centraal. De bedoeling hierbij is begrip op te brengen voor zijn persoon, zijn noden, zijn beleven, zijn leefwereld. We aanvaarden hem zoals hij is.

Iedere bewoner dient de ruimte te krijgen om op basis van een eigen inbreng zijn verblijf in ons rusthuis mede in te richten en te organiseren.

Wij wensen door een kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren en door een innovatief beleid ons dienstenaanbod steeds actueel te houden.

Niet enkel onze bewoners, maar ook hun familieleden en omgeving verdienen onze volle aandacht. Ons rusthuissysteem zorgt voor stimulatie van contacten van de bewoners met de directe omgeving.

Wij wensen samen te werken en te overleggen met de externe relevante factoren (sociale werkers van de directe omgeving, artsen, paramedici, …) voor het realiseren van onze doelstellingen en opdrachten.

Om steeds een verantwoorde hulp- en dienstverlening mogelijk te kunnen maken, wensen wij een gezond financieel beleid te voeren.

Naar onze medewerkers toe wensen wij een werkomgeving te scheppen die hen in staat stelt zich professioneel te ontplooien. Vrijwilligers, stagiairs en studenten kunnen op de nodige ondersteuning rekenen.

Teneinde aan te tonen dat wij onze maatschappelijke taak terharte nemen, wensen wij aan de inspectie van de Vlaamse Gemeenschap alle noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen om aan te tonen dat voldaan wordt aan de verschillende van toepassing zijnde regelgevingen.